Hello_
World!

@Patryk_Nizio

UNIX

Podstawy Systemu Unix

Wprowadzenie do systemu UNIX poznaj: System plików, Globbing, Prawa dostępu, Dowiazania, Potoki

Wyrażenia regularne, Grep

Wyrażenia regularne - regular expressions. Zapis zastosowanie i przykłady.
Bedziemy tworzyć również wzorce w programie GREP

Unix - AWK

Piszemy skrypty w języku AWK. Poznaj składnie języka, działanie i podstawowe funkcje. Zobacz przykłady i zastosowanie AWK

Potoki, Skrypty, Bash

Strumienie i przykłady oraz wprowadzenie do pisania skryptów w powłoce Bash

Web

Podstawy Systemu Unix

My first card, Yolo!

Unix - AWK

My first card, Yolo!

Podróże


24 września 2016
Pierwszy artykuł


Innym ciekawym i łatwym do wykonanie efektem jest animowanie elementów strony, kiedy do nich przewiniemy. Zrealizować to zadanie pomoże nam rewelacyjny skrypt ScrollReveal autorstwa Juliana Lloyda. Skrypt ten dodaje odpowiedni styl do wskazanych elementów i wykonuje animację do ustawionego przez nas położenia kiedy uzna, że dany element jest w zasięgu widzenia użytkownika. Domyślnie animacja ta będzie obejmowała przesunięcie elementu z dołu do góry o 20 pikseli, zmianę przeźroczystości z 0 na 1 i skalowanie z 0.9 na 1 – wszystko to w czasie. 500 milisekund. Wszystkie te parametry możemy oczywiście zmieniać tworząc swoją własną animację. Przejdźmy do kodu, którego ja użyłem, aby skorzystać ze skryptu. Dodałem go na samym końcu, przed zamknięciem znacznika body.

I ciekawym i łatwym do wykonanie efektem jest animowanie elementów strony, kiedy do nich przewiniemy. Zrealizować to zadanie pomoże nam rewelacyjny skrypt ScrollReveal autorstwa Juliana Lloyda. Skrypt ten dodaje odpowiedni styl do wskazanych elementów i wykonuje animację do ustawionego przez nas położenia kiedy uzna, że dany element jest w zasięgu widzenia użytkownika. Domyślnie animacja ta będzie obejmowała przesunięcie elementu z dołu do góry o 20 pikseli, zmianę przeźroczystości z 0 na 1 i skalowanie z 0.9 na 1 – wszystko to w czasie. 500 milisekund. Wszystkie te parametry możemy oczywiście zmieniać tworząc swoją własną animację. Przejdźmy do kodu, którego ja użyłem, aby skorzystać ze skryptu. Dodałem go na samym końcu, przed zamknięciem znacznika body.


O mnie

O mnie

Cześć nazywam się Patryk.

Portfolio - CV

Obecnie szukam pracy jako Front-end developer, zobacz moje CV !

Kontakt

Skontaktuj sie ze mną:

patryk.nizio@gmail.com
Telefon: 786-816-846